Qu'est-ce que? Que peut devenir? Plan Directif Bibliographie Questions Links

BIBLIOGRAPHIE

 

Agustí et al. 1998 : AGUSTÍ (B.), ALONSO (N.), GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - Una inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la Iª Edad del Hierro en el valle del Segre (Cataluña). In : XXIe Colloque International de l1AFEAF, Conques-Montrozier 1997, en prensa.

Alonso 1992 : ALONSO (N.) - Paleoeconomia i paleoecologia a la plana occidental catalana durant la protohistòria. Aportacions de l'arqueobotànica (llavors i fruits). Tesis de Licenciatura, Universitat de Lleida, 1992, inédita.

Alonso 1995 : ALONSO (N.) - Les premières meules rotatives manuelles dans le nord-est de la Péninsule Ibérique. In : AMOURETTI (M.-CL.) y COMET (G.) (Eds.), La transmission des connaissances techniques, Cahier d'Histoire des Techniques 3, 1995, pp. 15-23.

Alonso 1996 : ALONSO (N.) - Els molins rotatius: origen i expansió al Mediterrani Occidental. Revista d'Arqueologia de Ponent , 6, 1996, pp. 183-198.

Alonso 1997a : ALONSO (N) - Agricultura a la plana occidental catalana durant la protohistòria. Tesis Doctoral, Universitat de LLeida, 1997, inédita.

Alonso 1997b : ALONSO (N) - Origen y expansión del molino rotativo bajo en el Mediterráneo Occidental. In : MEEKS (D.) y GARCIA (D.) (Coord.) - Techniques et économie antiques et médiévales: le temps de l'innovation, Ed. Errance, Aix-en-Provence, 1997, pp.15-19.

Alonso et al. 1996 : ALONSO (N.), GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.), LÓPEZ (J.B.), MIRÓ (J.M.), ROS (M.T.) y ROVIRA (C.) - L'assentament de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): Territori, recursos i activitats productives. Gala 3-5, 1996, pp. 319-339.

Alonso et al. 1998a : ALONSO (N.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - Chronométrie de l'Âge des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) à partir des datations C14. In : Actes du 3ème Congrès International: 14C et Archéologie (Lyon - 1998), en prensa.

Alonso et al. 1998b : ALONSO (N.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - Poder, símbolo y territorio: el caso de la fortaleza de Arbeca. In : Congrés Internacional: Els Ibers, princeps d'Occident (Barcelona - 1998), en prensa.

Garcés 1989 : GARCÉS (I.) - Avanç de les excavacions al poblat ibèric dels Vilars d'Arbeca (Les Garrigues).In: Excavacions arqueològiques d'urgència a les comarques de Lleida, Excavacions arqueològiques a Catalunya 9, Barcelona, 1989, pp. 98-107.

Garcés, Junyent 1989a : GARCÉS (I.) y JUNYENT (E.) - El poblat dels camps d'urnes i ibèric de Vilars (Arbeca, Les Garrigues). Tribuna d'Arqueologia 1987-1988, 1989, pp. 103-114.

Garcés, Junyent 1989b : GARCÉS (I.) y JUNYENT (E.) - El poblado fortificado de los Campos de Urnas Tardíos en Els Vilars, Arbeca, Lleida. XIX Congreso Nacional de Arqueología (Castelló,1987), Zaragoza, 1989, pp. 329-339.

Garcés, Junyent 1989c : GARCÉS (I.) y JUNYENT (E.) - Fortificación y defensa en la I Edad del Hierro. Piedras hincadas en Els Vilars. Revista de Arqueología, 93, 1989, pp.39-49.

Garcés et al. 1991a : GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - Sistema de registro y tratamiento automático de la información en el yacimiento protohistórico de Els Vilars (Arbeca, Lleida). Complutum, 1, 1991, pp. 189-210.

Garcés et al. 1991b : GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - El sistema defensiu de Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues). In : Fortificacions. La problemàtica de l'Ibèric Ple: (segles IV-III a.C.), Manresa, 1991, pp. 183-197.

Garcés et al. 1993: GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): primera edat del ferro i època ibèrica a la plana occidental catalana. Laietania 8, 1993, pp. 41-58.

Garcés et al. 1994 : GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - L'habitat dans la moyenne et basse vallée du Segre au 1er. Age du fer. Le cas du village fortifié de Els Vilars (Arbeca, Lleida). XXIV Congrès Préhistorique de France (Carcasonne, 1994), en prensa.

Garcés et al. 1997 : GARCÉS (I.), JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - (Coords.): Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2700 anys, Lleida, 1997.

Garrido 1998a : GARRIDO (C.) - Viaje a la Catalunya de los Iberos. Guía de los poblados ibéricos, Geoplaneta, Barcelona, 1998, pp. 81-83.

Garrido 1998b : GARRIDO (C.) - Arqueología de Catalunya y Baleares, Geoplaneta, Barcelona, 1998.

Junyent 1996 : JUNYENT (E.) - El poblat fortificat dels Vilars. In : Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. 1, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, pp. 254-255.

Junyent, López, Oliver 1992 : JUNYENT (E.), LÓPEZ (J.B.) y OLIVER (A.) - Estratègia, anàlisi estratigràfica i registre en l'arqueologia lleidatana dels 80. La Harrix Matrix. In : TRÓCOLI (I.) y SOSPEDRA (R.) (Eds.): Harrix Matrix. Sistemes de registre en Arqueologia, vol. II, Universitat de LLeida, Lleida, 1992, pp. 184-275.

Junyent, Lafuente, López 1994 : JUNYENT (E.), LAFUENTE (A.) y LÓPEZ (J.B.) - L'origen de l'arquitectura en pedra i l'urbanisme a la Catalunya occidental. Cota Zero, 10, 1994, pp. 73-89.

López 1989 : LÓPEZ (J.B.) - Aplicacions de la microinformática en la recerca protohistórica. Tesis de Licenciatura, Universidad de Lleida, 1989, inédita.

López 1991 : LOPEZ (J.B.) - La difusión del sistema de registro de Lattes en Cataluña y su adaptación en los yacimientos de l'Illa d'en Reixac (Ullastret, Baix Empordà) y Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues). Lattara, 4, 1991, pp. 203-206.

Rovira 1997a : ROVIRA (C.) - Uso y manipulación del metal en el asentamiento protohistórico de Els Vilars (Arbeca, Lleida): Los materiales de cobre y bronce. Revista d1Arqueologia de Ponent, 7, 1997, pp. 213-227.

Rovira 1997b : ROVIRA (C.) - De bronzistes a ferrers: dinàmica de la metal.lúrgia protohistòrica al nord-est peninsular. Cota Zero, 13, 1997, pp. 59-70.

Rovira 1998a : ROVIRA (C.) - Les premiers objets de fer en Catalogne (VIIe-VIe s. av. n. ère). In : FEUGÈRE (M.) y CERNÉELS (V.) (Dirs.) - Recherches sur l'économie du fer en Méditerranée nord-occidentale, Col. Instrumentum, nº 4, Montagnac, 1998, pp. 45-55.

Rovira 1998b : ROVIRA (C.) - "Le travail du fer en Catalogne du VIIe au Ier s. av. n. ère". In : M. FEUGÈRE i V. CERNÉELS (Dirs.): Recherches sur l'économie du fer en Méditerranée nord-occidentale, Col. Instrumentum, nº 4, Montagnac, 1998, pp. 65-75.