Accès a la Home

Recuperació patrimonial

- Campanya de treballs de consolidació d¹estructures arqueològiques, desenvolupada paral.lelament als d¹excavació.
Arbeca, 8-19 de novembre de 1999. La campanya ha estat finançada amb 400.000 ptes. aportades per la Diputació de Lleida, a través de la convocatòria (1998) de l¹Institut d¹Estudis Ilerdencs. Els treballs efectuats han permès ampliar la zona presentada al públic. Concretament, s¹han consolidat dues cases i restituït l¹empedrat del carrer del barri meridional i s¹ha restaurat part de la cisterna-pou.

Difusió ciutadana

L¹equip ha dedicat, com venia fent, considerables esforços a la difusió social. Tant per imperatius ètics i deontològics com per formar part d¹una estratègia de promoció, hem estat sempre sensibles a la necessària reversió social en forma de difusió. La consequència ha estat la presència continuada en els medis acadèmics i en els mitjans de comunicació. Entre altres actuacions, volem destacar:

La Ruta dels Ibers.

Des de el mes de juliol la fortalesa dels Vilars d¹Arbeca s¹ha incorporat a la ³Ruta dels Ibers². La ³Ruta dels Ibers² és una iniciativa del Museu d¹Arqueologia de Catalunya que, amb la colaboració dels ajuntaments locals, preten possar a l¹abast del públic els jaciments ibèrics más rellevants del nostre país, aprofitant la sensibilització provocada per l¹exposición ³Els Ibers. Prínceps d¹Occident² (Barcelona, gener-abril 1998). En 1998, es van presentar la ³Ruta dels ilercavons² y la ³Ruta dels indikets²; y, en 1999, la ³Ruta dels cossetans² y la ³Ruta dels ilergets², que incorpora l¹oppidum de Molí d¹Espígol (Tornabous) i la nostra fortalesa. Per a la fortalesa arbequina la incorporació a la ³Ruta dels ibers² ha suposat un important primer pas en la presentació al públic amb la instalació d¹una infraestructura d¹acollida (elements de senyalització en la carretera y panells informatius), l¹edició de materials informatius (futlletons promocionals de ruta y jaciment i tríptic de la fortalesa) y, sobretot, la promoció des del Museu d¹Arqueologia de Catalunya.

³Vilars Virtual²

³Vilars Virtual² recull l¹essencial del doble repte del projecte Vilars 2000: assolir els objetius científics i socialitzar-los y per aconseguir-ho es proposa incorporar la restitució en 3D al registre i la utilització del temps real i els recursos multimedia a la reconstrucció global de la fortalesa. És un projecte compartit per arqueòlegs i arqueòlogues i informàtics (Grup de Recerca Interacció Humà-Ordinador del Departament de Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL, dirigit per J. Lorés) l¹objectiu del qual és la creació d¹un model tridimensional que restitueixi l¹urbanisme i l¹arquitectura de la fortalesa, així com el paisatge de l¹entorn, paleotopografia i paleovegetació natural i cultius.

Pretenem desenvolupar un instrument que ha de ser tan útil per a la investigació com per a la difusió social dels resultats de la investigació arqueològica. La documentació arqueològica descriu les restes tal i com els recuperem. Ara, mitjançant la infografia i els sistemes multimedia, pretenem acostar-nos al passat tal com era a través del passat interpretat. Paral.lelament, treballem en la millora i desenvolupament del video que va ser presentat en el CAA Barcelona, març de 1998 i que recentment ha estat enviat al 1er. Festival International du Multimedia pour l¹Archeologie ³Archeo Virtua², Archéodrome de Bourgogne, 25-26 de marzo de 1999. La segona versió afegirà la diacronia, és a dir, mostrarà l¹evolució de la fortalesa i del paisatge i permetrà visitar dues cases.

Per a més informació:
Alonso, N., Muñoz, D., Junyent, E., Lafuente, A., López, J. B., Lorés, J., Pérez, M. i Tartera, E., ³Virtual reality as an extension of the archaeological record. Reconstruction of an Iron Age fortress: Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain)², e. p.

TV

8 de juliol de 1999 Emissió d¹un programa d¹uns 15¹ de durada, Canal SatéliteDigital, Canal 14, Escape, sobre realitat virtual i arqueologia. 6 de novembre de 1999

Emissió d¹un capítol de ³Catalunya Retalls², programa de Televisió Espanyola de Catalunya, TV2.

Edició de materials de difusió

CD-ROM. ³Vilars 2000². Edició electrònica del llibre: I. Garcés et al., ³Vilars 2000. Una fortaleza ilergeta dŒara fa 2700 anys², Ajuntament d¹Arbeca, Fundació 700 aniversari, UdL, Lleida 1997. Text en quatre idiomes: catalá, castellà, francés i inglés. Incluye el video Vilars Virtual. Barcelona 1999.

Edició de materials didàctics

En l¹actualitat, preparem en col.laboració amb l¹Institut de Ciències de l¹Educació de la UdL un programa pilot amb cinc escoles, orientat al cicle superior d¹ensenyament primari (nens i nenes de 10-11 anys). Entrarà en funcionament la primavera del 2000.Amunt