Accès a la HomeCoordinació
Natàlia Alonso, Emili Junyent, Angel Lafuente, Joan B. López

Text
Bibiana Agustí, Natàlia Alonso, Ignasi Garcés, Emili Junyent,
Angel Lafuente, Joan B. López, Josep Maria Miró, Maria Teresa Ros, Carme Rovira

Traduccions
Anglès: Chris Boswell. Francès: Adelina Ribes

Infografia
Joan Florensa, Jesús Lorés, Robert Pedrós, Miquel Pérez, Josep R.Segura, Enric Tartera

Fotografia
Equip Vilars, Servei de Reproducció i Imatge UdL, Marcel Romà

Il.lustracions
Equip Vilars, Dolors Andreu, Carme Casals, Gustavo Conte-Pomi, Xavier Hernández, Enric Tartera

Restauració de materials arqueològics
Laboratori d’Arqueologia de la UdL

Disseny gràfic i maquetació de la versió impresa
Montse Maench - Servei de Publicacions UdL

Versió electrònica del llibre:
"Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2.700 anys", Universitat de Lleida 1997

Mubimedia, S.L.
c/ Mallorca, 275, 1r.2a. Barcelona 08008
Web: http://www.mubimedia.com
Email: mubimedia@mubimedia.com

Disseny gràfic de l'edició electrònica:
Dani Fernández
Xavi Colomer

Muntatge de l'edició electrònica:
Dani Fernández
Pol Net
Toni Zamora

Patrocina
Ajuntament d’Arbeca
Fundació 700 Aniversari de la Universitat de Lleida
Universitat de Lleida

Adreça científica
EQUIP VILARS
Unitat d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
Departament d'Història
Universitat de Lleida

Plaça Víctor Siurana, 1
E-25003 LLEIDA

Telèfon: 973-702028/702029
Fax: 973-702062
E-mail: arqueologia@historia.udl.esAl llarg d’aquests anys, 1985-1998, les excavacions arqueològiques, la investigació i els treballs de consolidació han estat possibles gràcies a la col.laboració de:
  • Servei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya
  • DGES. Ministerio de Educación y Cultura
  • Diputació de Lleida
  • Universitat de Lleida
  • Fundació “La Caixa”
  • Ajuntament d’Arbeca
  • Consell Comarcal de les Garrigues
  • Fons Social Europeu
  • Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida


Amunt