Accès a la Home


Introduccio
1a. Fase

2a. Fase
Intervenció, consolidació i ambientació
2ª Fase


3. "Projecte de consolidació, restauració i recuperació ambiental dels Vilars"

L'objectiu és elaborar la proposta de presentació al públic del conjunt historicomonumental. Es tracta de definir el tractament de consolidació i restauració de les restes arqueològiques, així com de les obres d'ambientació i recreació dels àmbits que n'aconsellin l'ús amb funcions didàctiques, lúdiques i culturals. La preservació dels valors patrimonials i la recuperació i difusió de la informació històrica constitueixen els eixos del projecte. L'instrument de realització seria un projecte d'obres ordinàries.

La responsabilitat del Projecte ha d'ésser compartida per un equip tècnic mixt d'arqueòlegs i arquitectes; la part corresponent a la difusió i tractament museogràfic requerirà la col.laboració de professionals de la didàctica de la història, de la difusió cultural i d'institucions com l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).

L'execució del projecte requerirà la col.laboració institucional a través d'un ens de gestió en què siguin representats l'Ajuntament d'Arbeca, la Universitat de Lleida, el Servei d'Arqueologia, el Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, l'ICE i el Departament d'Ensenyament, així com la redacció d'un conveni de gestió i inversió subscrit per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Arbeca.Amunt