Accès a la Home


Introduccio
1a. Fase

2a. Fase
El desenvolupament dels objectius plantejats en el capítol anterior ens porta a proposar la següent eina de planificació i gestió, el "Pla Director Vilars 2000".

L'entollament d'aigua provocat per una rubinada l'agost de 1994 va permetre la momentània recuperació del curs del barrac i l'Aixagarall.

L'objectiu global del "Pla Director Vilars 2000" és lliurar a la societat del segle XXI i al futur una fortalesa ilergeta excavada, restaurada i parcialment reconstruïda i ambientada, un monument visitable dotat dels serveis necessaris per fer d'ell una realitat social i cultural viva i un projecte de recerca activa vinculat a la Universitat de Lleida (UdL). Així mateix, ha de constituir un motor de dinamització econòmica i cultural per a les comarques occidentals de Catalunya, convertint-se en una referència obligada del turisme cultural a les nostres terres i en un punt de suport bàsic de l'ensenyament i la difusió de la nostra història.


Mapa ampliat

El Pla Director es concep com la combinació de tres documents tècnics constitutius, més dos documents complementaris i instrumentals. Aquests dos darrers tenen per finalitat garantir la difusió i promoció del projecte i són: "Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2700 anys", el llibre que teniu a les mans, i "Vilars Virtual", realitzat en col.laboració amb el Departament d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Lleida (UdL) i destinat a desenvolupar, amb el suport infogràfic i els mitjans multimèdia, un nou tipus de documentació arqueològica i, alhora, una eina de difusió recolzada en les possibilitats de la restitució virtual del passat.

El desenvolupament d'aquest projecte futur s'efectuarà a través del Pla Director concebut en dues fases. La primera durant els anys 1997, 1998 i 1999, i la segona a partir de l'any 2000. Aquestes dues fases es desenvoluparan d'acord amb els tres documents tècnics de treball següents:

1ª Fase
Recerca arqueològica i planejament

2ª Fase
Intervenció, consolidació i ambientació

 Amunt