Accès a la Home


Un conjunt monumental excepcional
Un llegat per al futur
Un instrument lúdic
Una eina formativa
Un centre d'experimentació i recerca
Un motor de dinamització social i cultural
Un motor de dinamització social i cultural

Les Garrigues, una comarca amb un patrimoni historicoarqueològic, cultural i etnològic poc conegut, fins i tot ignorat, trobaran una forma de promoció a partir dels Vilars. En un marc comarcal o supracomarcal, la riquesa i varietat del patrimoni permeten el disseny de rutes de temàtica monogràfica o variada i el desenvolupament del projecte, des d'una perspectiva ecomuseogràfica, aconsella integrar en l'oferta els valors naturals, paisatgístics i etnogràfics.

Els Vilars s'integrarà dins dels circuits turístics del conjunt de l'Estat i de Catalunya. El nom dels Vilars i les Garrigues seran a partir d'aleshores indissociables. Les oficines de turisme, les agències de viatge, els centres administratius dedicats a l'atenció a la tercera edat i les diferents modalitats del turisme, integraran els Vilars dins les seves agendes com a punt de parada obligatòria.

Mapa ampliat


La fortalesa ilergeta dels Vilars, Arbeca, les Garrigues, apareixerà degudament senyalitzada dins la xarxa de carreteres i autopistes del territori. Uns panells especialment dissenyats indicaran al viatger com introduir-se dins d'aquestes rutes de turisme interior, on es podrà fer història i gaudir dels atractius de la comarca simultàniament.

Els productes locals (olives, oli, fruita) seran oferts i promocionats conjuntament amb el patrimoni cultural i etnològic de la comarca. Una xarxa d'establiments prèviament establerta, oferirà al visitant la gastronomia de la terra i contribuirà que l'estada als Vilars sigui un record inesborrable del pas per les Garrigues.Amunt