Accès a la Home


Un conjunt monumental excepcional
Un llegat per al futur
Un instrument lúdic
Una eina formativa
Un centre d'experimentació i recerca
Un motor de dinamització social i cultural
Un centre d'experimentació i recerca

El potencial d'informació disponible als Vilars pot permetre iniciar una sèrie de tallers experimentals orientats vers la recerca del passat, amb possibilitats de convertir-se en un centre pilot de formació en el conjunt del territori.

Primers treballs de consolidació. Tardor de 1996

Les tècniques de construcció en terra, encofrat i tovot, paret fangada o pedra seca, les tècniques de conreu, les de fabricació de terrissa, les de treball metal.lúrgic o les d'activitat tèxtil poden ser reproduïdes en aquests tallers que funcionarien com a cursets periòdics destinats a totes les persones interessades en la història del passat o en la recuperació d'activitats tradicionals.

Veure Mapa Ampliat
Planta General

Paral.lelament, Vilars 2000, esdevindrà una reserva arqueològica. La gran riquesa del jaciment, lluny d'estar exhaurida, permetrà desenvolupar sistemàticament excavacions arqueològiques orientades vers la formació de nous professionals. El jaciment constituirà així, un centre de recerca permanent en contínua activitat, vinculat a la Universitat de Lleida (UdL) i capaç d'oferir als seus estudiants i als d'altres centres ensenyaments teoricopràctics en arqueologia i disciplines afins. Sens dubte, la possibilitat de mostrar al visitant el procés i les tècniques emprades en l'excavació serà un atractiu més.Amunt