Accès a la Home


Un conjunt monumental excepcional
Un llegat per al futur
Un instrument lúdic
Una eina formativa
Un centre d'experimentació i recerca
Un motor de dinamització social i cultural
Una eina formativa

Aquesta visió dels Vilars com un instrument lúdic es conjumina perfectament amb la vessant educativa. En efecte, les enormes possibilitats per a transmetre coneixements el converteixen en una eina formativa de primer ordre per posar a l'abast de la població el passat ilerget.

Panoràmica general de la muralla torrejada, "cheveaux-de-frise" i fossat apartir de la restitució informàtica

El missatge informatiu i formatiu s'adreçarà al públic en general -local i forani-, i al turisme en les seves diferents modalitats. Caldrà tenir en compte, però, els programes d'actuació específics singularitzant continguts i metodologia pedagògica, i valorar que, entre el públic potencial, el sector majoritari, sens dubte, el constituirà la població escolar. Aquesta evidència garanteix per si sola la rendibilitat cultural del projecte i exigeix un tractament preferent del visitant infantil i juvenil. Els Vilars serà una escola permanent que complementi la seva formació, una escola interactiva d'història del passat.

 
   

La reconstrucció parcial de determinats espais funcionals i els diferents usos permetrà, gràcies a la recreació d'ambients, la comprensió de multitud d'aspectes de la vida quotidiana dels avantpassats íbers. Passejar pels Vilars representarà entrar en un túnel del temps on el noi o la noia esdevindran els protagonistes d'una fantàstica aventura històrica. En el recorregut trobaran els mateixos instruments, eines, armes i objectes de tota mena utilitzats pels seus antecessors ibèrics, en un marc restituït amb absoluta fidelitat.

Un servei de monitors, especialment preparats, guies acústiques i materials de treball facilitaran una visita guiada per introduir els passatgers en aquest viatge al passat segons el seu grau de formació. El públic adult gaudirà, a més a més, de la possibilitat de participar en tallers-escola preparats en el mateix escenari. Així tindran l'oportunitat d'aprendre, de manera activa, a construir les eines, pastar el fang i modelar un atuell ceràmic o un tovot o bastir un habitatge de la mateixa manera que ho feien els ilergets ara fa 2500 anys. Vilars esdevindrà en aquest sentit un punt de visita obligada per a totes les escoles de la xarxa d'ensenyament d'arreu del territori.

Un seguit de materials didàctics i de publicacions constituiran les eines complementàries per a facilitar aquesta tasca educativa d'acord amb les necessitats i les apetències de l'espectador, ja sigui infant, adult o gran, simplement curiós o interessat a saber-ne més.Amunt