Accès a la Home


Un conjunt monumental excepcional
Un llegat per al futur
Un instrument lúdic
Una eina formativa
Un centre d'experimentació i recerca
Un motor de dinamització social i cultural
Un instrument lúdic

L’arqueologia, entesa com a investigació, sacralitza amb massa freqüència les restes arqueològiques com a font de coneixement oblidant-les després a la seva sort. L'abandonament i la manca d'una política cultural capaç de dinamitzar i dotar de nova vida les restes arqueològiques provoquen sovint reaccions d'indiferència i d'incompresió, fins i tot d'animositat envers el patrimoni. Aquest, mancat de polítiques que en facin evident les possibilitats i els atractius, és vist per bona part de la col.lectivitat com una riquesa morta que només genera despeses i que tan sols és digna de la curiositat dels erudits.

Panoràmica general de la muralla torrejada, "cheveaux-de-frise" i fossat apartir de la restitució informàtica

És per això que els Vilars és concebut com un patrimoni de què gaudir, un lloc de visita i esbarjo que ha de permetre al visitant fruir amb la contemplació i la comprensió de les restes arqueològiques, testimoni històric de les col.lectivitats que ens han precedit.

És un objectiu primordial aconseguir que l'adequació i la urbanització de l'entorn, la creació d'infraestructures i equipaments i una suggerent ambientació de les construccions i dels espais arqueològics converteixin les runes i els seus valors científics ocults en un conjunt monumental de lectura explícita i transparent per al visitant. La reconstrucció i la restitució ambiental tenen per finalitat ressuscitar el passat en la seva aparença i estimular la curiositat i la imaginació per explorar racons insospitats del passat.Amunt