Accès a la Home


Un conjunt monumental excepcional
Un llegat per al futur
Un instrument lúdic
Una eina formativa
Un centre d'experimentació i recerca
Un motor de dinamització social i cultural
Un conjunt monumental excepcional

La magnitud i singularitat de les estructures constructives, el seu immillorable estat de conservació i l'enorme interès arqueològic que atresora fan que, avui per avui, tot i estant encara en curs d'excavació, el poblat fortificat dels Vilars pugui considerar-se ja com un conjunt monumental sense paral.lel i que cal qualificar d'excepcional.

Panoràmica general de la muralla torrejada, "cheveaux-de-frise" i fossat apartir de la restitució informàtica

Elements del seu sistema defensiu com la muralla, les torres, les pedres clavades i el fossat o construccions d'ús col.lectiu com la bassa-pou han fet que els Vilars adquireixi un protagonisme decisiu en el coneixement de la protohistòria catalana, peninsular i -fins i tot- europea, en qüestions com els sistemes de fortificació i l'origen i difusió dels "chevaux-de-frise".

Els treballs agrícoles i els anivellaments imposats pel regadiu han destruït les restes corresponents a les fases més recents. En el seu estat actual, la cota dels cultius ha suposat l'arrasament de les estructures elevades i el cobriment de les enfonsades; el jaciment apareix d'aquesta manera com una mena d'encefalograma pla, en el qual la magnitud de les construccions apareix literalment camuflada als ulls no experts. La restitució parcial dels volums originals, amb la reconstrucció de la muralla i de les torres i la recuperació de les cotes d'ús mitjançant el buidatge del fossat o de la gran bassa-pou revelaran espectacularment la grandiositat del conjunt.

 
La muralla i el barri de cases adossades després dels treballs de consolidació

 

Per assolir aquests objectius, cal potenciar un projecte global i ambiciós d'intervenció patrimonial que, a més de garantir la restauració i consolidació de les estructures conegudes, prevegi la restitució i recreació de determinats ambients a partir de les dades proporcionades per l'excavació. S'aconseguiran, així, uns valors afegits als del coneixement i la protecció del mateix conjunt monumental, que permetran al visitant sumergir-se en la vida d'un poblat ilerget, passejar pels carrers, descansar en els espais d'ús col.lectiu, accedir a l'intimitat dels habitatges o guaitar l'horitzó des de dalt d'alguna de les torres.

Recuperar la materialitat d'aquesta realitat morta i vivificar-la, animant les estructures, els espais i les activitats desenvolupades com a camí per accedir al coneixement directe d'una aldea fortificada ilergeta i dels seus habitants, és la justificació última de Vilars 2000.Amunt